Cơ hội việc làm tại VNZ Holding

Trở thành một phần của VNZ Holding và nắm bắt cơ hội tạo dựng nghề nghiệp tương lai vững chắc !

Trải thảm đỏ đón nhân tài – Tập đoàn VNZ Holding tuyển dụng hàng loại các vị trí giám đốc và chuyên viên cao cấp

Vị trí giám đốc:

 1. Giám đốc nhân sự VNZ-Holding
 2. Giám đốc phát triển dự án VNZ -and
 3. Giám đốc truyền thông VNZ-Holding
 4. Giám đốc kinh doanh VNZ-Land
 5. Giám đốc kinh doanh VNZ-Resident

Mức lương: Chia sẻ quyền lợi của toàn bộ hệ thống, trở thành một cổ đông của VNZ Ecosystem.

Quyền lợi: Phát triển tài sản với mức lợi nhuận >20%/năm (Làm rõ lợi nhuận Quỹ VNZ trong 2 năm gần nhất >50%/năm)

 • Được tham gia Quỹ đầu tư VNZ-Capital với tư cách thành viên VIP: >500tr (thành viên thường được góp vốn tối đa 500tr).
 • Miễn phí quản lý thường niên 2%/năm Quỹ đầu tư VNZ-Capital.
 • Hưởng ưu đãi mua cổ phần VNZ Token (Cổ phiếu điện tử).
 • Hưởng ưu đãi nội bộ mua bất động sản từ các dự án của VNZ-Land.

Vị trí chuyên viên:

1. Chuyên viên R&D Quỹ đầu tư VNZ Capital: Lương 8-12tr/tháng

 • Nghiên cứu thông số kinh tế xã hội tự nhiên các địa phương toàn quốc.
 • Nghiên cứu thông tin quy hoạch các địa phương toàn quốc.
 • Nghiên cứu chỉ số giá bất động sản các địa phương trên toàn quốc.
 • Nghiên cứu chi tiết phân khúc đầu tư theo mục tiêu Quỹ đề ra.
   

2. Chuyên viên quản lý đầu tư: Lương 8-12tr/tháng

 • Thực hiện nghiên cứu cơ hội đầu tư (Thu thập, phân tích, đánh giá, báo cáo cơ hội ĐT).
 • Khảo sát, phân tích, thẩm định doanh nghiệp/dự án tiềm năng và ngành liên quan, lập báo cáo phân tích – định giá và khuyến nghị đầu tư.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch quản lý danh mục đầu tư dài hạn.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện đánh giá hiệu quả sau đầu tư toàn tập đoàn.
 • Tham gia xây dựng định hướng nội dung, thời gian công việc lớn liên quan đến Đầu tư và Quản lý Công ty thành viên.
 • Giám sát người đại diện vốn tại Công ty thành viên.
 • Phối hợp công bố thông tin theo chức năng đảm nhiệm.
 • Hỗ trợ xây dựng báo cáo phân tích và chiến lược đầu tư.
 • Hướng dẫn và giám sát nghiệp vụ đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết.
 • Theo dõi, giám sát hoạt động đầu tư tại các công ty con và liên kết.
 • Hỗ trợ và giới thiệu các quan hệ ở các ctck, quỹ đầu tư, các chuyên gia tài chính.
 • Hỗ trợ nghiên cứu cải tiến phương pháp, công nghệ, quy trình hoạt động nghiệp vụ phụ trách.
 • Hỗ trợ nghiên cứu thị trường (nghiên cứu vĩ mô, đối thủ cạnh tranh, khách hàng).
 • Hỗ trợ phát triển danh mục sản phẩm toàn công ty.
 • Tham gia phát triển danh mục sản phẩm tại các công ty thành viên chịu trách nhiệm quản lý.
 • Tham gia kiểm soát nội bộ tại Công ty thành viên.
 • Một số công việc khác khi được phân công.
   

3. Thư ký trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn VNZ Holding

 • Đầu mối truyền đạt chỉ đạo của ban Tổng giám đốc tới các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan; hỗ trợ/phối hợp với các đơn vị triển khai theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.
 • Rà soát hồ sơ, tài liệu trình ký. Sắp xếp lịch làm việc và nhắc lịch. Dịch và soạn thảo các văn bản tài liệu.
 • Bố trí và sắp xếp hồ sơ, tài liệu, thư từ, hợp đồng, công văn, thông báo ngăn náp khoa học.
 • Giúp việc cho TGĐ trong việc tiếp khách, công tác đối nội, đối ngoại.
 • Sắp xếp và tham gia các cuộc họp do TGĐ chủ trì khi có chỉ đạo.
 • Các công việc khác theo sự phân công, điều động của TGĐ.

Thông tin liên hệ:

Ứng viên vui lòng gửi email đến [email protected], bao gồm CV giới thiệu bản thân và thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc và hẹn lịch phỏng vấn nếu ứng viên đạt yêu cầu.

Chia sẻ bài viết