Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

VNZ Holding tập trung vào các lĩnh vực: Quỹ đầu tư chung bất động sản, nền tảng Bất động sản công nghệ 4.0, ứng dụng (App) kết nối nhà trọ, thiết bị nhà thông minh Smart Home.

Đối tác